В холистичния кабинет на „МАКСИВИТАЛ“ ООД се извършват безплатни консултации за нашите продукти, както и преглед с квантовомагнитен  резонансен анализатор, или т.нар. биоскенер. Биоскенерът отчита електромагнитните излъчвания от човешкото тяло,  които са  специфично енергийно „огледало“ на състоянието на организма, неговият здравен статус, неизявените още заболявания, както и вече изявените болести. Излъчваните електромагнитни вълни са различни и специфични при всяко заболяване, което позволява то да бъде диагностицирано чрез тях.

Предимствата на биоскенера спрямо стандартните лабораторни методи за анализ са следните.

  • Анализът се извършва, без да се налага нарушаване на целостта на тялото (вземане на кръв или други телесни течности) – неинвазивен метод.
  • Анализът се извършва бързо – в рамките на 2-3 минути може да се снемат повече от 100 параметъра на човешкото тяло – биохимични и функционални.
  • Не са необходими скъпи консумативи или сложна техника за анализ на резултатите, те са придружени с подробни обяснения.
  • Изследването е напълно безопасно, без рискове за здравето на пациента.
  • Цената на изследването е много достъпна в сравнение с конвенционалните лабораторни методи.

Биоскенерът има  уникалната способност да „хваща“ патологичните промени още в зародиш, преди да са се изявили на макрониво вече като истински заболявания, и по-този начин дава възможност за истинска превенция и свръхранна диагностика на редица високорискови заболявания. Уредът е в състояние да регистрира болестни промени при наличие само на около 10 патологично променени клетки в организма. Най-модерните направления в холистичната и антиейджинг медицина напълно се солидаризират с мнението, че оптималното здраве се постига именно чрез свръхранна диагностика и превенция на всички възможни заболявания.

За записване на час за консултация или преглед с биоскенер се обадете на тел. 0876 27 77 17.