ЦИТОГЕНИ

СИНТЕЗИРАНИ ПЕПТИДИ

 Цитогените за разлика от цитомаксите се синтезират от природни аминокиселини. Анализът на природните пептиди е помогнал да се определи кои са функционалните пептиди в дадена група и по-късно същите се синтезират в лаборатория.  Като резултат се получава копие на работната част на най-активния участък на пептида от целия комплекс, съдържащ се в екстракта, една скъсена молекула. Синтезираните пептиди за разлика от естествените се състоят само от една пептидна молекула.

Синтезираните пептиди оказват по-бърз, но краткотраен ефект (1,5-2 месеца), като на първоначалния етап скоростно задвижват функцията за възстановяване на вътрешните органи. Те имат отлична приложимост при кризи и остри здравословни състояния. За продължаване на положителната динамика в терапията на по-късен етап се препоръчва да се приемат цитомакси.

Пептидните биорегулатори могат да се приемат както с профилактична, така и с терапевтична цел. За профилактика на нарушенията във функционирането на различните системи и органи се препоръчва приемането на цитогени да бъде в доза една капсула два пъти дневно по време на хранене в продължение на тридесет дни. Корекцията на вече съществуващите нарушения предполага в състава на комплексната терапия да се включи прием на две капсули два-три пъти на ден в продължение на един месец.

Целесъобразно е цитогените, физиологично активните къси пептиди, да се прилагат във всяка възраст за забавяне на процеса на стареене, за поддържане на нормалното ниво на обменните процеси, за профилактика и лечение на различни заболявания, за рехабилитация след тежки заболявания, травми и операции.

Цитогените, както и цитомаксите, не могат да бъдат предозирани поради техния природен произход и типичност за човешкото тяло.