ЦИТОМАКСИ

ПЕПТИДНИ БИОРЕГУЛАТОРИ – НАТУРАЛНИ ПЕПТИДИ

Цитомаксите са разработка на Санктпетербургския институт за биорегулация и геронтология. Те са изключителна високоефективна технология за извличане на нискомолекулни пептидни фракции. Пептидните фракции са неголеми вериги от не повече от 50 аминокиселини, с молекулна маса по-малка от 5 kДa, свободни от чужда ДНК или протеинова структура. Всъщност молекулната маса от 5  kДa е много малка. Именно поради това тези хранителни добавки са  изключително чист продукт.  Те нямат никакви имуногенни или мутагенни свойства.

След като се погълнат от човека, в храносмилателния му тракт цитомаксите се разрушават до аминокиселини и ди-, три- и олигопептиди, които комплиментарно пасват на даден целеви участък от ДНК и активират синтез на протеини в определена система на човешкото тяло. Тяхното действие е постепенно и внимателно. Ефектът от приема им продължава до 4-6 месеца и след края на приемането на добавките. По този начин цитомаксите се образуват в клетките на организма и адресирано координират работата на вътрешните органи и системи, като обезпечават процеса на синтеза на белтъчините.

През време на целия живот във връзка с въздействието на множество негативни фактори количеството на пептидите, отделяни от организма, значително намалява. Органите и тъканите, които частично са лишени от поддържащото действие на пептидите, отделяни от организма, започват да излизат по-бързо от строя и да стареят. Цитомаксите играят роля на геропротектори. Те са създадени на базата на природните пептиди, помагат да се забави преждевременното стареене и да се нормализират метаболитните процеси в клетките на организма, като задвижват техния естествен процес за обновяване, намаляват риска от възникване на онкологични заболявания и увеличават продължителността на живот.